RETRATO DE SHUNKIN

Junichiro Tanizaki

RETRATO DE SHUNKIN

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

El mahabharata

Anonimo

Los años verdes

Yukio Mishima

Últimas palabras

Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi

Idazlearen beste liburu batzuk

ARENAS MOVEDIZAS

Junichiro Tanizaki

LA HISTORIA DE UN CIEGO

Junichiro Tanizaki

El elogio de la sombra

Junichiro Tanizaki