Kanikosen

El pesquero

Takiji Kobayashi

Kanikosen

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

Las hermanas Soong

Jung Chang

Paprika

Yasutaka Tsutsui

Amistad

Saneatsu Mushanokoji

Idazlearen beste liburu batzuk

Kanikosen

Takiji Kobayashi, Go Fujio, Takiji Kobayashi, Go Fujio

Nagusia kanpoan bizi da

Takiji Kobayashi

Kanikosen

Takiji Kobayashi, Go Fujio, Takiji Kobayashi, Go Fujio

El camarada

Takiji Kobayashi